Zelf bloeddruk meten

By on februari 28, 2014 with geen reactie

Zelf bloeddruk meten
Bloeddruk
Elke persoon heeft een bloeddruk. De waarden van de bloeddruk weet niet iedereen. Dit kunt u alleen te weten komen door uw bloeddruk te meten. ‘Meten is weten’ gaat hier zeker op. Een te hoge bloeddruk verhoogt de kans op een beroerte en hartkwalen. Het is ongezond als u een te hoge bloeddruk heeft en hier geen behandelmethode met uw arts voor opstelt.

Steeds meer mensen, waarvan de leeftijd toeneemt, hebben een te hoge bloeddruk. De meesten merken niet dat de bloeddruk te hoog is. Mede daarom is het zeer verstandig uw bloeddruk te meten. Waar vroeger de huisarts werd bezocht voor het meten, is dat nu niet meer nodig. Wel heeft de huisarts als basisadvies de bloeddruk te meten naarmate u ouder wordt.

Waarom thuis de bloedruk meten?
Uit onderzoek blijkt dat het thuis meten in de praktijk heel goed gaat. Echter, het vaststellen van een hoge bloeddruk en een behandelmethode moet altijd in samenspraak met uw huisarts gebeuren. In overleg met uw huisarts kunt u een plan opstellen voor de thuismetingen. Wanneer u een hoge bloeddruk heeft en de veranderingen wilt bijhouden is het verstandig zelf te meten.

Wanneer er verandering of afwijkingen optreden, dient u contact op te nemen met uw huisarts. Tijdens een bloeddrukmeting bij uw arts kunnen de bloeddrukwaarden 25 – 30 mm Hg hoger liggen dan uw werkelijke bloeddruk. Spanningen voor de meting bij uw huisarts kunnen de waarden beïnvloeden. Wanneer u thuis uw bloeddruk meet heeft u geen last meer van het zogenoemde ‘witte jassen hypertensie’. Daarmee is een thuismeting zeer betrouwbaar. Het is aan te bevelen – ongeacht uw gezondheidstoestand – uw bloeddruk regelmatig te controleren.

Welke bloeddrukwaarden zijn normaal?
Men spreekt van een verhoogde bloeddruk indien de diastolische (onder) bloeddruk boven de 85 mmHg en/of de systolische(boven) bloeddruk boven 135 mmHg ligt. In dit geval is het verstandig een arts te raadplegen. Op lange termijn zal een zodanig vehoogde bloeddruk de gezondheid in gevaar brengen door schade aan de bloedvaten. Men spreekt van een te lage bloeddruk indien in rust de diastolische bloeddrukwaarde lager 60 mmHg en/of de systolische bloeddruk lager dan 100 mmHg is. Ook in dit geval is het verstandig een arts te bezoeken indien dit constante waarden betreft.

Zelfs bij een normale bloeddruk is het aan te bevelen de bloeddruk regelmatig te controleren, om zo in een vroegtijdig stadium veranderingen in de bloeddruk te constateren. Indien u onder medische behandeling bent om uw bloeddruk te reguleren, registreer dan uw bloeddrukwaarden door middel van regelmatige zelfmetingen op vaste tijden gedurende de dag (bv ochtend en avond). Laat de resultaten aan uw arts zien. Gebruik de resultaten van de metingen NOOIT om de medicatie, welke door behandelend arts is voorgeschreven, zelf aan te passen.

Tabel voor bloeddrukclassificatie (in mmHg) conform de World Health Organisation (WHO)

Range systolische bloeddruk diastolische bloeddruk
Hypotensie lager dan 100 lager dan 60
Normaal tussen 100 en 135 tussen 60 en 85
Milde hypertensie tussen 135 en 160 tussen 85 en 100
Gemiddelde hypertensie tussen 160 en 180 tussen 100 en 110
Ernstige hypertensie hoger dan 180 hoger dan 110

bloedruk voorblad lg

Category: Zelf Bloeddruk Meten, Zelf bloeddruk meten

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.